رمز خود را فراموش کرده اید ؟

فاکتور

فاکتور رسمی فروش یکی از انواع فاکتورها می باشد که اغلب در فروشگاه ها و شرکت ها استفاده می شود . این فاکتور برای خرید مشتری ، توسط فروشنده به عنوان سندی می باشد که در آن تمامی اطلاعات محصولات خریداری شده ، همراه با قیمت و تعداد آن نوشته می شود .در فعالیت های تجاری شناخت انواع فاکتور رسمی فروش و آشنایی با کاربرد و اهمیت آن ها امری ضروری و مهم می باشد که باید به آن توجه شود . یکی از ابزارهای مهم در همه فعالیت های خرید و فروش که موب اعتماد طرفین مخصوصا در فعالیت های اینترنتی می گردد صدور فاکتور رسمی فروش می باشد . شناخت انواع فاکتورهای موجود و استفاده و انتخاب مناسب از هرکدام از آن ها باعث ایجاد رضایت متقابل میشود .

بالا